University of Islamic Sciences 35.8355 51.0103 IR 26

Karaj Prayer Time

21 Jan 2018 Sun
Fagr Shrook Dhohr Asr Maghrib Ishaa
05:44 07:13 12:17 15:02 17:21 18:46