University of Islamic Sciences 24.9056 67.0822 PK 05

Karachi Prayer Time

3 Feb 2023 Fri
Fagr Shrook Dhohr Asr Maghrib Ishaa
05:55 07:13 12:45 15:55 18:18 19:31